การดูแลสุขภาพฟัน

การดูแลสุขภาพฟัน

การดูแลสุขภาพฟัน การติดเชื้อที่มีสาเหตุจากเหงืกและฟัน มีอาการแสดงตั้งแต่การติดเชื้อเล็กน้อยเฉพาะที่ หรืออาจรุนแรง ลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง และแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย โดยเฉพาะหากผู้ป่วย มีโรคประจำตัว อาจส่งผลให้มีโรคประจำตัวทางระบบอื่นที่เป็นอยู่ เพิ่มความรุนแรมากขึ้น รวมถึงทำให้ผลการรักษา ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ ซึ่งบางครั้งผลกระทบนั้น อาจรุนแรงถึงทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ดังนั้น ผู้ป่วยจึงควรได้รับการกำจัดเชื้อในช่องปาก โดยการรักษาฟันผุและเหงือกอักเสบ ทั้งก่อนและหลังการรักษาโรค

กลุ่มผู้ป้วยที่ควรดูแลเรื่องสุขภาพช่องปากและฟัน

 • ผู้วยโรคหัวใจชนิดต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจแต่กำเนิด โรคลิ้นหัวใจพิการ โรคเยื่อบุผนังหัวใจอักเสบ หากมีแหล่งเชื้อโรคอยู่ในช่องปาก จากผันผุหรือโรคเหงือกอักเสบ อาจทำให้มีการติดเชื้อ เข้าสู่กระแสเลือด ส่งผลให้เกิดภาวะเยื่อหุ้มบุหัวใจอักเสบได้
 • โรคเบาหวาน การมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบได้ง่าย และมีความรุนแรงกว่าคนปกติ
 • ผู้ปวยโรคไตวายระยะสุดท้าย ที่ต้องล้างไตเป็นประจำ
 • ผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาบริเวณใบหน้าและลำคอ ผลกระทบจากการฉายรังสี ทำให้มีการหลุดลอกของเนื้อเยื่อบุ ผิวในช่องปาก ต่อมน้ำลายผลิตน้ำลายได้น้อยลงมีโอกาสเกิดโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบได้ง่ายขึ้น
 • ผู้ป่วยทางโลหิตวิทยา เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือด ซึ่งต้องได้รับการการรักษา โดยให้ยาเคมีบำบัด มีผลทำให้เม็ดเลือดขาว ต่ำลงกว่าปกติ ร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำลง จึงมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้น โรคธาลัสชีเมียที่ได้รับการตัดม้าม
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยกลุ่มนี้ จำเป็นต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หรือสเตียรอยด์ มีผลทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำลง จึงมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
 • ผู้ปวยโรคภูมิคุ้มกัน ของร่างกายมีปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อตนเอง (SLE)
 • ผู้วยที่มิชสูงไทราบสเหตุ โรคในช่องปาก เช่น โรคฟันผุหรือโรคเหงือกอักเสบ อาจเป็นสาเหตุริมตันที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทั่วร่างกาย โดยผ่านทางกระแสเลือด จนทำให้มีไข้ขึ้นสูงได้

วิธีการดูแลสุขภาพในช่องปากและฟัน

 • แปรงฟันอย่างถูกวิธี และสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-ก่อนนอน) ด้วยแปรงที่มีขนอ่อนนุ่ม หรือแปรงฟันหลังรับประทาน อาหารทุกมื้อ และแปรงลิ้นทุกครั้งหลังการแปรงฟื้น
 • ใช้ไหมขัดฟันช่วยทำความสะอาดซอกฟัน ภายหลังการแปรงฟันทุกครั้ง เพื่อช่วยทำความสะอาด บริเวณฟันด้านที่ประชิดกัน
 • ตรวจสุขภาพในช่องปาก ด้วยตนเองเป็นประจำ
 • พบทันแพทย์ตมนัดหมายทุกครั้ง เพื่อติดตามอาการทุก 6 เดือน เป็นอย่างน้อย

ข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องพบทันตแพทย์

 • ผู้ป่วยที่มีปัญหา เกี่ยวกับเลือดออกงำย-หยุดยาก อาจต้องตรวจเลือดก่อน การเข้ารับบริการด้านทันตกรรม
 • ผู้ป่วยที่ได้รับยา ที่มีผลตการแข็งตัวของเลือด เช่น Aspirin, PlavixCoumadin.Warfarin, Ofari และอื่น ๆ ควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบก่อน ทำการรักษาทุกครั้ง และไม่ควรหยุดยาเอง
 • ผู้ป่วยที่ต้องได้รับหัตถการ ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ จะได้รับยาปฏิชีวนะ ก่อนการรักษา 1 ชั่วโมง
 • พบทันตแพทย์ตามนัดทุกครั้ง หากขัดข้องต้องโทร 1474 เพื่อขอเปลี่ยนวันนัดหมาย

1. แปรงฟันให้สะอาด

วิธีที่ง่ายที่สุด ก็คือ หมั่นกำจัดคราบพลัค หรือแบคทีเรียสะสม ที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง ของเหงือกอักเสบ หรือเลือดออกขณะแปรงฟัน โดยการแปรงฟันให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการหมักหมม ด้วยการแปรงฟันเบา ๆ ด้วยแปรงสีฟัน ที่มีขนแปรงอ่อนนุ่ม เพื่อกระตุ้นให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณเหงือกที่อักเสบอยู่ และใช้วิธีการแปรงแบบขยับปัด หรือ Modified Bass Method อย่างน้อยวันละ 2 เวลา ครั้งละ 3-5 นาที เพื่อลดการสะสมของเศษอาหาร และคราบพลัค นอกจากนี้ ควรทำความสะอาดแนวเหงือกและลิ้น เพื่อลมหายใจที่หอมสดชื่น และลดการสะสมของแบคทีเรียบริเวณลิ้นด้วย

2. หมั่นทำความสะอาดฟันด้วยไหมขัดฟัน หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ

สำหรับซอกฟัน และร่องเหงือก หรือจุดที่ฟันซ้อนเก ก็ควรใช้ไหมขัดฟัน หรือแปรงขัดซอกฟันขัดเบา ๆ ที่ฐานฟัน แต่ต้องระวังไม่ให้ไหมบาดเหงือก ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่บอบบาง อุปกรณ์เหล่านี้ จะช่วยขจัดเศษอาหาร และคราบพลัคในจุดที่แปรงสีฟันเข้าไปทำความสะอาดไม่ถึงได้

3. ขูดหินปูนและขัดฟัน

เนื่องจากการแปรงฟัน สามารถขจัดคราบจุลินทรีย์ ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น แต่คราบฝังแน่นที่อยู่ลึกลงไปใต้เหงือก ซึ่งอาจกลายเป็นหินปูนแข็ง ๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเหงือก และฟันของเรา จำเป็นต้องให้ทันตแพทย์ใช้เครื่องมือเพื่อขูดออก ตามด้วยการขัดฟัน เพื่อให้พื้นผิวฟันเรียบ ป้องกันการสะสมของคราบแบคทีเรียใหม่ และขจัดคราบเล็ก ๆ ที่ขูดออกไม่หมด เรียกว่าเป็นการเก็บงานขั้นสุดท้าย นั่นเอง

4. ตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำ

นอกจากจะคอยสังเกตเหงือกและฟัน ของตัวเองเป็นประจำแล้ว ควรหมั่นไปพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อขูดหินปูน ตรวจฟัน รวมทั้งขอคำแนะนำในการดูแลสุขภาพในช่องปากด้วย

5. เลือกใช้ยาสีฟันที่ช่วยขจัดคราบพลัค

ปัจจุบันนี้ ยาสีฟันไม่ได้มีคุณสมบัติ แค่ป้องกันฟันผุ แต่ยังสามารถดูแลไปถึงสุขภาพเหงือกได้ด้วย โดยเฉพาะยาสีฟันพาโรดอนแทกซ์ ผ่านการพิสูจน์แล้วว่า มีพลัง 4 เท่า 1 ในการช่วยขจัดคราบพลัคสะสม เพื่อช่วยลดและป้องกัน การเลือดออกขณะแปรงฟัน ที่มีสาเหตุจากคราบพลัคสะสม ทั้งนี้ยังมีประสิทธิภาพ พร้อมฟลูออไรด์2 ที่ช่วยป้องกันฟันผุอีกด้วย

นี่ก็เป็นแนวทาง การดูแลสุขภาพฟัน การป้องกันปัญหาเลือดออก ขณะแปรงฟันที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน อย่าลืมไปปรับใช้กันดู เพราะสุขภาพฟันที่แข็งแรง เริ่มจากสุขภาพเหงือกที่ดี อ่านเพิ่มเติม “ฝน” ทำให้เป็นหวัด จริงหรือไม่?

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม : 9 วิธีที่ชาญฉลาดในการเล่นเกมสล็อต

kusuma

Related Posts

อาหารที่ควรทานก่อนมีประจำเดือน ที่มนุษย์เมนส์ต้องรู้

อาหารที่ควรทานก่อนมีประจำเดือน ที่มนุษย์เมนส์ต้องรู้

4 วิธีคลายร้อนแบบประหยัด ไม่ต้องเปิดแอร์

4 วิธีคลายร้อนแบบประหยัด ไม่ต้องเปิดแอร์

5 สัญญาณอันตราย ที่ทำให้รถพังเร็ว

5 สัญญาณอันตราย ที่ทำให้รถพังเร็ว

ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าว คุณค่าที่คุณคู่ควร!

ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าว คุณค่าที่คุณคู่ควร!

ป้ายกำกับ

5 ภาพยนตร์รักโรแมนติก ที่สร้างมาจากเรื่องจริง 5 วิธี ดูแลสุขภาพในหน้าฝน 5 เรื่องราวสุดประหลาด ที่ไม่มีในภาพยนตร์ Iron Man https://168slotxo.com/ https://jokerx2.com https://www.168slotxo.net/ joker Netflix Netflix Originals pg slot pgslot slotxo การดูแลสุขภาพฟัน กินยังไงให้ไม่อ้วน กินเจ ของมงคลควรมีไว้ติดบ้าน คุณประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าว คู่มือสล็อต ซีรี่ย์และละครไทยน่าดูปี 2020 ซีรี่ส์ 4 เรื่อง ของสาววิชวล “ยุนอา” ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อเป็น “ร้อนใน” ตากฝนทำให้เป็นหวัด จริงหรือไม่ ต้นไม้มงคล ที่เที่ยวคลายร้อน ที่เที่ยวหน้าร้อน น้ำมันมะพร้าว บาคาร่า ประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าว ผัก สมุนไพรที่ควรปลูกไว้ที่บ้าน รวม 4 เกมสล็อตออนไลน์ ที่จะทำให้คุณรวยแบบไม่รู้ตัว!! วิธีเล่นสล็อต สถานที่ท่องเที่ยว สล็อต สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ ทำเงินได้ สิ่งอัปมงคล ไม่ควรเก็บไว้ในบ้าน สูตรเกมสล็อต สูตรเล่นสล็อตออนไลน์ สูตรโกงสล็อต อาชีพกีฬาที่ทำเงินมากที่สุด อาหารแปรรูป เกมสล็อต เทคนิคเล่นjoker เทคนิคเล่นสล็อตjoker เล่นสล็อตjoker